ข้อห้ามและข้อควรระวังในการเขียน XHTML และ CSS

มีโอกาสได้อ่านกฏเหล็กและมาตรฐานการ penalize (ลงโทษ) และ banned (ไม่เข้ามาเก็บเว็บเราเข้าในผล search เลย) ของ google หลายๆข้อ มันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้ และใช้กันบ่อยมาก เลยอยากจะเผยแพร่ต่อ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการใช้ Header Element แล้วซ่อน text ไว้ เช่น

<h1><span>header 1</span></h1>

แล้วใน CSS ใช้ property display:none, visiblity: hidden หรือ text-indent: -9999px; เพื่อซ่อน text ใต้ span ไม่ให้เห็น
ถ้าต้องการที่จะแสดง h1 เป็นรูป ให้ใช้รูปตรงๆไปเลย แล้วใส่ keyword ของรูปเหล่านั้นเป็น alt ของรูปแทน [ข้อนี้ อ้างอิงจาก Matt cutts เป็น software engineer ของ Google]

<h1><img src=”../images/xx.jpg” alt=”header1″></h1>

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า การที่เราสั่ง hidden text ใดๆ ไม่ว่าจะใน HTML หรือ CSS นั้น google จะมองเป็นการ “ปกปิด” หรือซ่อน keyword ที่ต้องการ ซึ่งเป็นวิธี black hat วิธีหนึ่ง สำหรับดัน SEO ให้สูงขึ้นนั่นเอง

Read More

การแบ่งพื้นที่ออกจากกันด้วยเส้นกราฟฟิคชนิดต่างๆ 10 วิธี (Separating Content: 10 Ways to Draw the Line)
นักออกแบบเว็บไซต์ มีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบ และแบ่งพื้นที่ในเว็บไซต์ ให้แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์
สามารถมองเห็น เนื้อหาที่สำคัญ และข้อความสำคัญ ของเว็บไซต์ให้ง่ายที่สุด

มีสิบวิธีที่น่าสนใจ ที่จะทำให้เนื้อหาสองส่วนตั้นมีความแตกต่างกันด้วยตัวอย่างจริง 10 เว็บไซต์

1.The Contrast King

2.The Quick Fade

3.The Notch

Read More