Groupon

ณ ขณะนี้ธุรกิจในลักษณะ Groupon กำลังเป็นกระแสที่มาแรง จนมีหลายๆ เว็บไซต์ ที่แห่ตามกันใช้โมเดลธุรกิจนี้ในการสร้างรายได้
เนื่องด้วยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมาย เพียงแค่ติดต่อร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วม และทำการโฆษณาผ่านทั้งเว็บไซต์และ Social Media
ต่างๆ แต่สิ่งสำคัญคืออะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ เรามาพิจารณากัน

อะไรคือโมเดลธุรกิจของ Groupon

Groupon.com คือ เว็บไซต์ที่เป็นผู้เริ่มในการจุดกระแสโมเดลธุรกิจแบบใหม่นี้ในสหรัฐอเมริกา โดยที่ทาง Groupon จะไป ติดต่อกับ
ร้านค้าหรือกิจการต่างๆ ในการเสนอราคาของสินค้าหรือบริการที่ถูกกว่าราคา ปกติมากกว่า 50% จากนั้นทาง Groupon ก็ ประชาสัมพันธ์
ในลักษณะของ Deal of the Day ผ่าน Social Media ต่างๆ โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter โดยเน้นให้บรรดา Fan หรือ
Follower ชักชวนเพื่อนๆ เข้ามาซื้อแบบร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีแรงจูงใจเป็นเงิน $10 สำหรับการแนะนำ ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อกำหนดไว้ว่า
จะต้องมีคนเสนอซื้อเข้ามา ครบตามจำนวนที่กำหนด จึงจะได้ในราคาพิเศษที่นำเสนอ หากจำนวนคนเสนอซื้อไม่ครบ การเสนอราคาดัง
กล่าวก็จะถูกยกเลิกไป

จะเรียกว่าเป็นการให้บรรดาปัจเจกชน ทั้งหลายมีอำนาจต่อรองต่อกิจการ เสมือนหนึ่งร้านค้าใหญ่ๆ ที่จะได้ส่วนลดจากราคาส่ง โดยการรวบ
รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในการซื้อ มี Groupon เสมือนเป็นตัวกลาง ผ่านเครื่องมือ Social Media จึงเรียกรูปแบบของ ธุรกิจนี้ในอีกชื่อหนึ่ง
ว่า “Social Commerce”

ดังนั้น ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ คือ
1. การได้ส่วนลดจำนวนมาก
2. ได้รู้จักกิจการที่เขาไม่เคยรู้จัก
3. หลายแห่งมีการสำรวจกลุ่มลูกค้าว่ามีความชอบอะไร แล้วนำเสนอในสิ่งที่พวก เขาต้องการ

ด้วยรูปแบบในการทำธุรกิจของ Groupon ที่เริ่มต้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทำให้เป็น หนึ่งในเว็บไซต์ที่มีการเติบโตเร็วมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ทำรายได้กว่า $500 ล้านในปีนี้ โดยเป็นส่วนแบ่งรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าหรือบริการที่นำเสนอขายนั่นเอง

ทำไมธุรกิจจึงยอมร่วมกับ Groupon Continue reading “Groupon”

1,797 views