Flash Gallery AS2 light box ตอนที่1

[audio:http://www.blog.ibargame.com/wp-content/uploads/2010/08/teen+kim.mp3|titles=หลบไปพัก]

ตัวอย่าง FlashGallery AS2
ติดตามสงครามระหว่าง Flash กับ Html5 แล้วก็รู้สึกว่าสงครามนี้จะยาวนาน จนกว่าจะเกิดการผสมผสานในจุดนึงที่ตกผลึกร่วมกัน
ได้ซะทีแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ ในเมื่อ standard ในการทำเวปไซต์ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทำเวปไซต์ให้ smooth และสวยงามได้มากขึ้น
ไม่จำเป็นต้องใช้ Flash ทั้งหน้าเวปไซต์ ก็สามารถทำให้ผู้เข้าชมเวปไซต์ เกิดความประทับใจได้ไม่แพ้กัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ และ
ความบ้าพลัง ของเจ้าของที่คิดจะมีเวปไซต์ว่่าต้องการจะนำเสนอ และสื่อผลงานของตนเองให้น่าตื่นตา ตื่นใจ ในระดับได

ตัว Action Script ตัวนี้ที่ผมจะนำเสนอก็มีผู้สอนมาอีกทีครับ ของอาจารย์ฮาร์ทแห่งบ้าน TFD ผมคิดว่าอาจจะมีประโยนช์หากมี
ใครต้องการจะศึกษา หรือนำไปต่อยอด เก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ เลยเต็มใจนำเสนอครับ

1 > สร้าง folder ชื่อ images แล้วสร้าง folder ด้านในอีกสองอัน อันที่หนึ่งตั้งชื่อ icon(เก็บรูปเล็ก) อันที่สองชื่อ pic(เก็บรูปใหญ่)
flash gallery1
2 > เลเยอร์ bg ทำกราฟฟิก แล้วแต่ถนัดนะครับ แล้วก็ใส่สคลิปนี้เข้าไป บน timeline นะครับ ตรงเลเยอร์ที่ 1
flash gallery2
Continue reading “Flash Gallery AS2 light box ตอนที่1”

17,790 views