หิ่งห้อย ที่อัมพวา

“วงจรชีวิตเริ่มตรงนี้ ระยะวางไข่ 8-14 วัน เป็นตัวหนอน ส่วนหนึ่งก็ลงน้ำ
อีกส่วนขึ้นบก แต่ทั้งสองกลุ่มรุกคืบเข้าหาเป้าหมายเดียว คือหอยทาก
หรือหอยในป่าชายคลอง อาศัยหอยเป็นอาหารและเป็นที่พัก ฝังตัวอยู่กับหอย
ลอกคราบ 5 ครั้ง 3-12 เดือน แล้วก็ออกจากตัวหนอน เป็นดักแด้ ซ่อนตัว
อยู่ในกองใบไม้ผุ ตามเปลือกไม้ที่สงบเงียบ 7-14 วัน วงจรชีวิตสุดท้าย
ดักแด้จะกลายเป็น……… โผผินบินขึ้นฟ้า ใช้แสงเรียกหาคู่สู่สม
“และมีต้นไม้ เป็นวิมานรัก”
ลำตัวเหมือนตัวหนอนน้อย ยาวตั้งแต่ 0.4 มม. ไปถึง 2.5 มม.
ตัวผู้มีปลาย ก้นกระพริบไฟได้สองปล้อง ตัวเมียกระพริบไฟได้หนึ่งปล้อง”

เรื่องนี้เคยเขียนลง space msn ในเดือนธันวาคม ปี 2006 เรื่องราวชีวิตของหิ่งห้อย ครั้งนี้ก็มีโอกาสไปดู
เป็นอย่างที่มีบางคนเคยบอกไว้ว่า บางสิ่งบางอย่างที่สวยงามไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้ได้ดูกันได้ง่ายๆ
ต้องไปดูด้วยตาของตัวเอง ผมก็พยายามหลายครั้งที่จะถ่ายตัวหิ่งห้อยที่เกาะต้นไม้ กระพิบเหมือนต้นคริสมาส
ก็ไม่ติดสักทีเลยเลิกถ่าย ดูอย่างเดียว เลยเข้าใจที่เค้าพูดกัน

60,711 views