แบ่งพื้นที่เว็บไซต์

การแบ่งพื้นที่ออกจากกันด้วยเส้นกราฟฟิคชนิดต่างๆ 10 วิธี (Separating Content: 10 Ways to Draw the Line)
นักออกแบบเว็บไซต์ มีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบ และแบ่งพื้นที่ในเว็บไซต์ ให้แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์
สามารถมองเห็น เนื้อหาที่สำคัญ และข้อความสำคัญ ของเว็บไซต์ให้ง่ายที่สุด

มีสิบวิธีที่น่าสนใจ ที่จะทำให้เนื้อหาสองส่วนตั้นมีความแตกต่างกันด้วยตัวอย่างจริง 10 เว็บไซต์

1.The Contrast King

2.The Quick Fade

3.The Notch4.The Scrapbook

5.The Cutoff

6.The Silhouette

7.The Overlay

8.The Ruler (a.k.a. The Timeline)

9.The Slice

10.The Kitchen Sink

ขอบคุณ

4,617 views

2 thoughts on “แบ่งพื้นที่เว็บไซต์

Leave a Reply

Your email address will not be published.