ปล่อย..


“สิ่งใดก็ตามเมื่อก้าวมาถึงจุดที่สูงสุดแล้ว ย่อมต้องคืนกลับไปสู่ความเดิมแท้อันเป็นธรรมดาสามัญอีกครั้ง”

การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการหยุดเอื้ออาทร
แต่หมายถึงการที่ฉันไม่อาจทำอะไรให้ทุกคนได้
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการแยกตัวออกจากสังคม
แต่เป็นการตระหนักว่าฉันไม่ได้ควบคุมใครอื่น
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่มีความสามารถ
แต่เป็นการปล่อยให้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆได้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ

การปล่อยวางหมายถึงการยอมรับว่าตนไร้พลังอำนาจ
ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงความพยายามที่จะไปเปลี่ยนหรือตำหนิผู้อื่น
ด้วยฉันเปลี่ยนได้เฉพาะตัวฉันเท่านั้น
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเฝ้ากังวล
แต่เป็นการเอาใจใส่

การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเข้าไปจัดการ
แต่เข้าไปช่วยสนับสนุน
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไปตัดสินคนอื่นเขา
แต่เป็นการปล่อยให้คนอื่นเป็นตัวของตัวเอง
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไปวุ่นวายอยู่ท่ามกลางการดำเนินการ
โดยหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

แต่เป็นการปล่อยให้คนอื่นได้ผจญกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเขาเอง
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการปกป้อง
แต่เป็นการยอมให้คนอื่นได้พบกับความจริง
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธ
แต่เป็นการยอมรับ
การปล่อยวางไม่ใช่การเยาะเย้ย ด่าว่า โต้เถียง
แต่เป็นการแสวงความคิดสั้นของฉัน และแก้ไข

การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการปรับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ฉันปรารถนา
แต่เป็นการยอมรับกันแต่ละวันที่มาถึง และชื่นชมวันเวลานั้น
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการวิพากษ์วิจารณ์หรือจัดการคนอื่น
แต่หมายถึงความพยายามที่จะเป็นอย่างที่ฉันฝันว่า ฉันจะได้เป็น

การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเสียใจต่ออดีต
แต่หมายถึงการเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่เพื่ออนาคต
การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการกลัวให้น้อยลงและรักให้มากขึ้น
ขอสันติสุขพึงเกิดกับผู้รู้จัก “ปล่อยวาง”

พงษ์ ตนานนท์ บทความจาก “ข่าวคริสตจักร” ปีที่ ๗๐ ฉบับที่ ๖๒๒
(จาก น.ส.พ.มติชน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗)

2,885 views

Leave a Reply

Your email address will not be published.