เทรนด์สีปี 2011

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมอินเตอร์คัลเลอร์ เพื่อกำหนดเทรนด์สีที่จะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก
ซึ่งในปีหน้า เทรนด์สีที่มาแรงคือสีขาว สีของทราย และกลุ่มแม่สี

ในการประชุมอินเตอร์คัลเลอร์ ซึ่งเป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสีของแต่ละประเทศทั่วโลก มาคาดการเทรนด์สีล่วงหน้าในอนาคต
ซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก พบว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีส่วนในการกำหนดเทรนด์สีในแต่ละพื้นที่
ซึ่งจากการเริ่มฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย และการยังไม่ฟื้นตัวในทวีปยุโรป ทำให้มีการคาดการณ์เทรนด์สีทั่วโลกในปีหน้า
ว่าจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือกลุ่มสีขาว ที่จะเน้นในเอเชีย เพราะมีความผ่อนคลาย และบ่งบอกถึงความสะอาด รองลงมาคือกลุ่ม
สีธรรมชาติหรือสีของทราย ที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นเทรนด์สีในกลุ่มประเทศที่ยังไม่มีการฟื้นตัว และรับไม่ได้กับสภาพ
ในปัจจุบัน ส่วนกลุ่มแม่สี ซึ่งเป็นสีที่โดดเด่น สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ เป็นเทรนด์สีในพื้นที่ที่ต้องการความคิดนอกรอบ และออก
ไปแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ

สำหรับการประชุมอินเตอร์คัลเลอร์ในปีนี้ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังได้มีการ
หารือร่วมกันและคาดการณ์ถึงเทรนด์สีในอีก 2 ปีข้างหน้า สำหรับฤดูกาล ออทั่ม-วินเทอร์ ในปี 2012-2013 ซึ่งที่ประชุมมีการพูด
ถึงความมืด และความสว่าง โดยมองว่าจะมีสีโทนมืดเป็นหลัก แต่ภายในความมืดก็มีแสงสว่างเป็นประกาย สะท้อนถึงความหวังใน
อนาคต แต่ทั้งนี้คงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่ง ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดเทรนด์สีที่ชัดเจนต่อไป

Produced by VoiceTV | http://www.voicetv.co.th

4,317 views

4 thoughts on “เทรนด์สีปี 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published.