โครงการหลวง ปีที่41

โครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ดังมีพระราชกระแสเกี่ยวกับ
โครงการหลวงในครั้งกระนั้นไว้ว่า

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น
สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเองจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
สามารถมีความรู้พยุงตัวให้มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหา
เรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปราม
การสูบฝิ่นและค้าฝิ่นได้ผลดี อันเป็นผลอย่างหนึ่ง อีกอย่างคือชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของ
เราสู่หายนะได้ ที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี อยู่ดีกินดีและ
ปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ ถ้าสามารถทำโครงการนี้สำเร็จให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง และสนับสนุนนโยบายจะรักษาป่า รักษาป่า
ให้เป็นประโยชน์ต่อไปและยั่งยืนมาก”

ตื่นมาดูเรื่องเล่าเช้านี้ หลับๆตื่นๆฟังได้ความว่าจัดที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว โทรไปบอกเพื่อนต๊อกเตรียมกล้องไปด้วยหลังเลิกงานไป
ถ่ายรูปกัน ดีใจมากพ่อเราเก่ง แม่เราก็เก่ง

73,204 views

14 thoughts on “โครงการหลวง ปีที่41

  1. ถ่ายมาได้นิดเดียวเองอ่ะ น่าเสียดาย ไว้หาทริปไปถ่ายรูปกันอีกป่ะ

  2. แฟน mr.เอ็ม โคตรแอ๊บแบ๊วเลยง่ะ รูปที่ถ่ายหมู่รวมกับกรูง่ะ แฟนเมิงนี่ถ่ายรูปขึ้นมาก(พุงมาเต็ม) ฮ่าๆๆ
    nikon d90 แม่งถ่ายกรูซะหล่อเลย 555+

Leave a Reply

Your email address will not be published.