เป็นรูปที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเวียดนามครับ แต่ลืมวิธีลงวิธีเขียนไปหมดละ ขอทบทวนแปปครับ ลืมจริงๆ ถือโอกาสปัดฝุ่น wordpress ไปด้วยในตัว ทิ้งไว้ 4-5ปี ตัว woocommerce แซงตัวนี้ไปไกลละ …

Slider Setting

You haven’t created any slider yet. Create a post, set your slider image as Post’s featured image ( Recommended image size 1280*450 ) ). Go to Customizer and click Home Options => Slider and select Slider Post Category and No.of Sliders.

Slider Setting

You haven’t created any slider yet. Create a post, set your slider image as Post’s featured image ( Recommended image size 1280*450 ) ). Go to Customizer and click Home Options => Slider and select Slider Post Category and No.of Sliders.