Tagged: Creative

Creative Brand 2 0

Creative Brand 2

Tweet[audio:http://www.blog.ibargame.com/wp-content/uploads/2011/01/LinkCorner-Cant-live.mp3|titles=LinkCorner-Cant’ live] 1.> ขั้นแรกเมื่อลูกค้า Brand Manager หรือเจ้าของสินค้าเข้ามาจะต้องให้กรอกแบบฟอร์ม เรียกว่า Fact & Wish (ความจริง และความปรารถนา) ก่อน…ขั้นตอนนี้จะเป็นช่วงที่จะ Inspect เป็นการตรวจ Detect ให้พบ Health Condition ของ Brand ในปัจจุบัน จะมีหลายๆข้อ ด้านหนึ่ง เป็น Fact ซึ่งลูกค้าต้องทำใจเป็นกลาง อีกด้านหนึ่งเป็น Wish ว่าลูกค้าปรารถนาให้เป็นอย่างไร เช่นเรื่อง Image ที่ทันสมัยมีพลังได้...

Creative Brand 2

Creative Brand

Tweet คุณดลชัยกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความคิดว่า “จริงๆแล้วความคิดนี้มันอยู่ในใจผมตลอดในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา เรามา ทบทวนความชอบ และความถนัดของเราเองว่าเราอยากได้อะไร อยากจะเป็นอะไร และทำอะไรแล้วมันจะเป็นตัวเอง ที่สุด…เรามีความรู้สึกว่าตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา เราได้ทำหน้าที่ของเราคิดว่าได้สมบูรณ์แบบ เต็มหน้าที่ที่สุดตามที่ ได้รับมอบหมายมา เริ่มจากเข้าวงการโฆษณาใหม่ๆเป็น Art Director ก็ทำงานหนักแต่มีความสุข จนกระทั่งได้เป็น Creative Director ก็ทำอย่างเต็มที่ในบทบาทของ Creative Director จากนั้นมาก็เป็น Planning Director ซึ่งก็ท้าทายและพยายาม ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามหน้าที่ที่ได้รับความมอบหมายมา และท้ายสุดก็มาเป็น Chair Man...