Tagged: Color trends

โทนสี(Color) 1

โทนสี(Color)

Tweetน้ำหนักของสี เว็บนี้เป็นเครื่องมือที่นักออกแบบเว็บไซต์ ใช้หาโทนสี ไล่ตั้งแต่สีที่มีน้ำหนักเบาจนถึงสีที่มีน้ำหนักเข้ม ทำให้การออกแบบเว็บไซต์ ง่ายขึ้นในพริบตา แค่จิ้มลงไปที่สีที่เค้ามีให้เลือก หรือใส่รหัสค่าสีระบบเลขฐาน 16 ในการกำหดค่าสี ตัวเว็บไซต์ก็จะ ทำการไล่ น้ำหนักค่าสีมาให้เรา ได้เลือกใช้ตามใจชอบได้เลยครับ

เทรนด์สีปี 2011 4

เทรนด์สีปี 2011

Tweet ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมอินเตอร์คัลเลอร์ เพื่อกำหนดเทรนด์สีที่จะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก ซึ่งในปีหน้า เทรนด์สีที่มาแรงคือสีขาว สีของทราย และกลุ่มแม่สี ในการประชุมอินเตอร์คัลเลอร์ ซึ่งเป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสีของแต่ละประเทศทั่วโลก มาคาดการเทรนด์สีล่วงหน้าในอนาคต ซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก พบว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีส่วนในการกำหนดเทรนด์สีในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจากการเริ่มฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย และการยังไม่ฟื้นตัวในทวีปยุโรป ทำให้มีการคาดการณ์เทรนด์สีทั่วโลกในปีหน้า ว่าจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือกลุ่มสีขาว ที่จะเน้นในเอเชีย เพราะมีความผ่อนคลาย และบ่งบอกถึงความสะอาด รองลงมาคือกลุ่ม สีธรรมชาติหรือสีของทราย ที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นเทรนด์สีในกลุ่มประเทศที่ยังไม่มีการฟื้นตัว และรับไม่ได้กับสภาพ ในปัจจุบัน ส่วนกลุ่มแม่สี ซึ่งเป็นสีที่โดดเด่น สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ เป็นเทรนด์สีในพื้นที่ที่ต้องการความคิดนอกรอบ และออก...