Tagged: Brand

Creative Brand 2

Creative Brand

Tweet คุณดลชัยกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความคิดว่า “จริงๆแล้วความคิดนี้มันอยู่ในใจผมตลอดในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา เรามา ทบทวนความชอบ และความถนัดของเราเองว่าเราอยากได้อะไร อยากจะเป็นอะไร และทำอะไรแล้วมันจะเป็นตัวเอง ที่สุด…เรามีความรู้สึกว่าตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา เราได้ทำหน้าที่ของเราคิดว่าได้สมบูรณ์แบบ เต็มหน้าที่ที่สุดตามที่ ได้รับมอบหมายมา เริ่มจากเข้าวงการโฆษณาใหม่ๆเป็น Art Director ก็ทำงานหนักแต่มีความสุข จนกระทั่งได้เป็น Creative Director ก็ทำอย่างเต็มที่ในบทบาทของ Creative Director จากนั้นมาก็เป็น Planning Director ซึ่งก็ท้าทายและพยายาม ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามหน้าที่ที่ได้รับความมอบหมายมา และท้ายสุดก็มาเป็น Chair Man...