Tagged: อัมพวา

หิ่งห้อย ที่อัมพวา 8

หิ่งห้อย ที่อัมพวา

Tweet“วงจรชีวิตเริ่มตรงนี้ ระยะวางไข่ 8-14 วัน เป็นตัวหนอน ส่วนหนึ่งก็ลงน้ำ อีกส่วนขึ้นบก แต่ทั้งสองกลุ่มรุกคืบเข้าหาเป้าหมายเดียว คือหอยทาก หรือหอยในป่าชายคลอง อาศัยหอยเป็นอาหารและเป็นที่พัก ฝังตัวอยู่กับหอย ลอกคราบ 5 ครั้ง 3-12 เดือน แล้วก็ออกจากตัวหนอน เป็นดักแด้ ซ่อนตัว อยู่ในกองใบไม้ผุ ตามเปลือกไม้ที่สงบเงียบ 7-14 วัน วงจรชีวิตสุดท้าย ดักแด้จะกลายเป็น……… โผผินบินขึ้นฟ้า ใช้แสงเรียกหาคู่สู่สม “และมีต้นไม้ เป็นวิมานรัก” ลำตัวเหมือนตัวหนอนน้อย ยาวตั้งแต่ 0.4 มม....