Tagged: วัดไร่ขิง

ตำนานวัดไร่ขิง จ.นครปฐม 96

ตำนานวัดไร่ขิง จ.นครปฐม

Tweet[audio:http://www.blog.ibargame.com/wp-content/uploads/2010/12/BirdTongChai-im-say-love.mp3|titles=BirdTongChai – i’m say love] ตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นจากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา เกี่ยวกับมีพระพุทธรูปลอยน้ำมา ๕ องค์ก็มี ๓ องค์ก็มี โดยเฉพาะในเรื่องที่เล่าว่ามี ๕ องค์นั้นตรงกับคำว่า ” ปัญจภาคี ปาฏิหาริยกสินธุ์โน ” ซึ่งได้มีการเล่าเป็นนิทานว่า ในกาลครั้งหนึ่ง มีพี่น้องชาวเมืองเหนือ ๕ คน ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ชั้นโสดาบัน มีฤทธิ์อำนาจทางจิตมากได้พร้อมใจกันตั้งสัตย์อธิฐานว่า เกิดมาชาตินี้จะขอบำเพ็ญบารมีช่วยให้สัตว์โลก ได้พ้นทุกข์แม้จะตายไปแล้ว ก็จะขอสร้างบารมีช่วยสัตว์โลกให้ ได้พ้นทุกข์ต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพานครั้งพระอริย บุคคลทั้ง ๕ องค์...