Tagged: พระมหาวุฒิชัย

ไขปัญหาของคนทำงานกับท่าน ว.วชิรเมธี 0

ไขปัญหาของคนทำงานกับท่าน ว.วชิรเมธี

Tweetจากบล็อค ที่นี่บ้านหมี Q: เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยได้ เคยลองปรับตัวแล้วก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้น ตอนนี้ไม่มีความสุขเลย A: คุณต้องแยกแยะปัญหาให้ชัดเจนก่อนว่า ปัญหามาจากเรื่องงานหรือเรื่องคน แล้วค่อยแก้ทีละเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องคน ก็ต้องเรียนรู้ที่จะกล้าเข้าไปพูด เพื่อขอให้เขาและเราแก้ปัญหาร่วมกัน แต่ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดเพราะเรา ก็ต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนความเคยชินให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร อาตมาคิดว่าไม่มีอะไรเหลือวิสัยสำหรับคนตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง Q: ในที่ทำงานมีกลุ่มชอบเมาท์ แต่เราไม่ใช่คนแบบนั้น A: ในทางพุทธ ถ้ามีคนตั้งวงนินทาว่าร้าย มีทางเลือก 2 อย่าง หนึ่ง ให้เดินออกจากตรงนั้นไป สอง นิ่งอย่างอริยะ ฟังเท่านั้น โนคอมเม้นต์สถานเดียว เพราะการที่เราไปร่วมวงไพบูลย์กับเขาก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนเลวพอๆ กับเขานั่นเอง Q:...