นายอั้น

นายอั้น creative graphic design

Web Designer and Developer

บทความชักจูงใจและผลักดัน : คัดย่อจากหนังสือ “กล้าที่จะก้าว”
ผู้ที่มีลักษณะที่จะประสบความสำเร็จ และพบความสุขคือ ผู้ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง ผู้ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง คือ ผู้ที่กล้าหาญที่จะรับฟังคำ “ติ” มากกว่า
คำ “ชม” ผู้ที่มีลักษณะที่จะล้มเหลว และมีแต่ความทุกข์ใจ คือ ผู้ที่ยึดตัวเองเป็น
หลักไม่ยอมรับฟังผู้อื่น ผู้ที่ยึดตัวเองเป็นหลัก คือผู้ที่หมดโอกาสเรียนรู้โดยแท้จริง
แม้ใจอยากได้แต่สิ่งดีๆ แต่สิ่งดีๆก็เข้าไม่ถึงใจ เพราะความ “กลัว” ใจจึง “ปิด”
ความ “คิด” จึงไม่ “ก้าว” การนั่งดูปัญหาตีกัน แม้มันจะไม่ถูกต้องนัก แต่อย่างน้อย
เราจะเป็นคนคุมเกม ดีกว่าลงไปแก้ปัญหา ทั้งที่หัวใจ ยังอ่อนแอ ปัญหามีไว้แก้ไข
หลบได้ พักได้แต่อย่าหนี คนที่พยายาม ทำทุกอย่างให้ถูกใจคนอื่น คนนั้นจะเป็น
คนที่เหนื่อยที่สุดตลอดชีวิต เมื่อมีความกล้า สิ่งที่ตามมาคือ ได้ก้าว เมื่อหัวใจเปิด
รับ ความคิดจะเปิดกว้าง เปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างแท้จริง สิ่งดีๆ ก็จะเข้าถึงใจ เมื่อ
ความกลัวหายไปหัวใจจะเป็นสุข เราจะกล้าและได้ก้าว พร้อมเดินไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคง บ่อยครั้งที่อยู่กับความคิดของตัวเอง แล้วพบว่าเรารู้สึกสับสนในตัวเอง เรา
อาจจะรู้สึกกลัวที่จะคิด ที่จะทำ แม้ เราจะคิดว่าความคิดของเราดีแล้ว แต่ก็กลัวคน
รอบข้างจะคิดว่ามันแย่ อนาคต :ไม่แน่นอน เป้าหมาย :มีบั้นปลายชีวิตที่มีความสุขและสงบเงียบกับคนที่รัก สัตว์เลี้ยงที่ชอบ: หมา กับ แมว เกลียด : งู และสัตว์เลื้อย
คลานทุกประเภท (ไม่ได้เก่งอะไรกันลืมเลยเขียน วันนี้หาเจอ เผื่อพรุ่งนี้หาไม่เจอ)
สำหรับติดต่องาน
Name: พีระเยศ วริศปวีร์รดิศ
Email: unnt555@hotmail.com
Email: peerayes@gmail.com
Tel: 0823 716716
Skype: ibargame Thailand
Freelance: ออกแบบจัดทำเวปไซต์ Ecommerce,joomla,Oscommerce,wordpress,บริษัท,ห้างร้าน
shopping cart,สำหรับเจ้าของธุระกิจออนไลน์ ที่ต้องการความสำเร็จ,หากรู้สึกว่าเวปของท่าน ไม่น่าสนใจปรึกษาเราได้


View ibargame.com in a larger map