Monthly Archive: October 2013

HTML5 0

HTML5-Structure-Selectors

Tweetโครงสร้าง Html5 ทริคเล็กๆน้อยๆครับ จากประสบการณ์ทำงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ลงลึกเจาะลายละเอียด เก็บเล็กผสมน้อย ลืมบ้าง จำได้บ้าง (ขอบพระคุณ Google) กว่าจะรู้ว่่า ไอ้ที่ทำแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร ก็อ๋ออ ในทันที web standard เป็นการทำเว็บตามมาตรฐานกลางตามเงือนไขของ W3C จริงๆเราจะทำพิสดารแบบไหนก็ได้นะ แค่ให้แสดงผลออกมาไม่แหกแค่นั้นเอง (ย้อนไปก่อนหน้านั้นคือทำแบบพิสดารมาตลอด ฮ่าๆ) ขอแค่ได้เริ่ม หลังจากนั้นก็ไปต่อได้หมดแหละ อยู่ที่ไปได้เร็ว หรือช้า แค่นั้นเอง (ประยุกต์) เมื่อเข้าสู่ Html5 แรกๆก็ตกใจเป็นอีกระดับของภาษา html...