Monthly Archive: July 2011

Apple กับหน้าพิเศษ HTML5 CSS3 3

Apple กับหน้าพิเศษ HTML5 CSS3

TweetApple กับหน้าพิเศษ HTML5 CSS3 ปัญหาที่ซ่อนความจริงไว้ข้างหลัง จากข่าวสองมาตรฐานเรื่องล่าสุดที่ Apple ได้ออกตัวล้อฟรี เหม็นไหม้ยาง ในการสนับสนุน HTML5 CSS3 อย่างเต็มที่ พร้อมๆ กับทำ Micro site เพื่อแสดงความสามารถของ Safari ที่สามารถทำงานกับ คุณสมบัติใหม่ๆ ได้อย่างราบรื่นนั้น ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ผมเห็น อาร์ทตัวพ่อ ทั้งไทยและเทศ ต่างวิพากย์ วิจารณ์ ในมุม Apple เลือกปฏิบัติ เพราะบังคับให้ดูเฉพาะใน Safari แถมยังพาดประโยคจิก...