โครงการหลวง ปีที่41

โครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ดังมีพระราชกระแสเกี่ยวกับ
โครงการหลวงในครั้งกระนั้นไว้ว่า

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น
สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเองจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
สามารถมีความรู้พยุงตัวให้มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหา
เรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปราม
การสูบฝิ่นและค้าฝิ่นได้ผลดี อันเป็นผลอย่างหนึ่ง อีกอย่างคือชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของ
เราสู่หายนะได้ ที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี อยู่ดีกินดีและ
ปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ ถ้าสามารถทำโครงการนี้สำเร็จให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง และสนับสนุนนโยบายจะรักษาป่า รักษาป่า
ให้เป็นประโยชน์ต่อไปและยั่งยืนมาก”

ตื่นมาดูเรื่องเล่าเช้านี้ หลับๆตื่นๆฟังได้ความว่าจัดที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว โทรไปบอกเพื่อนต๊อกเตรียมกล้องไปด้วยหลังเลิกงานไป
ถ่ายรูปกัน ดีใจมากพ่อเราเก่ง แม่เราก็เก่ง

Comments

comments

You may also like...

14 Responses

 1. อั้น says:

  2-3 หน่อเดินตวยก้นสาวหนีหายแซ๊บคิงว่า เคืองง่าว

 2. @toktakk says:

  ถ่ายมาได้นิดเดียวเองอ่ะ น่าเสียดาย ไว้หาทริปไปถ่ายรูปกันอีกป่ะ

 3. อั้น says:

  แฟน mr.เอ็ม โคตรแอ๊บแบ๊วเลยง่ะ รูปที่ถ่ายหมู่รวมกับกรูง่ะ แฟนเมิงนี่ถ่ายรูปขึ้นมาก(พุงมาเต็ม) ฮ่าๆๆ
  nikon d90 แม่งถ่ายกรูซะหล่อเลย 555+

 4. Akash says:

  A pleasingly raitnoal answer. Good to hear from you.

 5. Henry says:

  That’s a slick answer to a challenging questoin

 6. ebru says:

  You cloudn’t pay me to ignore these posts!

 7. Azrul says:

  Wow! Great to find a post with such a clear mseasge!

 8. Naman says:

  Surprisnigly well-written and informative for a free online article.

 9. Osthe says:

  I might be beating a dead horse, but thank you for posntig this!

 10. Demarlo says:

  I will be putting this dazzling isinght to good use in no time.

 11. Janette says:

  Ah, i see. Well that’s not too ticrky at all!”

 12. Krystian says:

  Play informative for me, Mr. inetnert writer.

 13. Debrah says:

  What a joy to find someone else who tihnks this way.

 14. Cbrthousand says:

  TYVM you’ve solved all my prolebms

Leave a Reply

Your email address will not be published.